Om spelveranderende resultaten te krijgen,moet je je richten op spelveranderende gedachten

Wij maken voor organisaties de specifieke veiligheidsrisico’s inzichtelijk, analyseren deze en leveren vervolgens een oplossing op maat. Die kan bestaan uit bijvoorbeeld een advies voor het verbeteren van observatievaardigheden van medewerkers of een advies hoe de veiligheidsrisico’s van een locatie te verminderen.

PI heeft in house experts die gespecialiseerd zijn op het gebied van uitgebreide risico analyse in een scala van omgevingen. Zij identificeren alle mogelijke risico’s die relevant zijn voor uw specifieke operatie en kunnen een gedegen analyse maken van mogelijke veiligheidsrisico’s en de gevolgen daarvan. Op basis hiervan ontwerpt en ontwikkelt PI een effectief op uw organisatie afgestemd proces, waarmee deze risico’s worden ondervangen.

Advies

Ons advies omvat diverse aspecten van High Risk Security. Een mogelijkheid is het toetsen van de vaardigheden van medewerkers op het gebied van observatie. Een uitkomst van de toets kan zijn een verbeterprogramma voor observatievaardigheden. Een andere mogelijkheid is het analyseren van en adviseren over de bestaande veiligheidsprotocollen voor noodscenario’s en de veiligheidsrisico’s van een gebouw of locatie.

Beveiligingsanalyse en audits

PI biedt reguliere beveiligingsanalyses en audits aan om de effectiviteit van uw beveiligingssysteem te testen tegen de huidige dreigingen en naleving van de huidige regelgeving. Om de efficiëntie te optimaliseren kunnen wij u, door het identificeren van de sterke en zwakke punten van uw beveiligingssysteem, goed adviseren waar de verbeteringen of wijzigingen van uw systeem het beste kunnen worden aangebracht.

Nadat PI beveiligingsexperts hebben geholpen met het ontwikkelen van een op maat gemaakt beveiligingssysteem, helpen zij bij het implementeren hiervan in uw operationele omgeving. Om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan en uw operatie zo efficiënt mogelijk verloopt, helpen onze experts uw personeel zo nodig bij het uitvoeren van hun taken.
Weten wat wij voor u kunnen betekenen?