Twee decennia ervaring in het beveiligen van de burgerluchtvaart

High Risk Security betreft het discreet beveiligen van locaties waar grote groepen mensen aanwezig zijn. De kern van onze aanpak bestaat uit 3 onderdelen: het observeren van mensen, het herkennen van afwijkend gedrag en daar vervolgens adequaat en discreet op reageren.

Onze High Risk Security aanpak berust op het 3-D concept: Detect, Determine, Deploy.

Detect

Beveiliging begint bij ‘detect’, wat staat voor omgevingsbewustzijn van medewerkers. Ziet en herkent de medewerker afwijkende gedragsvormen en ongewone situaties.

Determine

Eerste prioriteit bij afwijkend gedag van een persoon is het krijgen van een beter beeld van de betrokkene en zijn intenties. Een gesprek met de bewuste persoon verschaft meer duidelijkheid. Van belang hierbij is dat de geïnterviewde persoon het gesprek niet ervaart als bedreigend of bevooroordeeld.

Deploy

Als de intenties van de persoon duidelijk zijn, volgt er een classificatie van de verdachte. Als er sprake is van een verdachte classificatie, volgt er actie. De aard van de actie is afhankelijk van de huisregels en het protocol van de betreffende organisatie.