Visie en missie

De afgelopen twee decennia zijn de veiligheidsrisico’s mondiaal toegenomen en veranderen de bedreigingen en risico’s voortdurend van aard. Op locaties waar grote groepen mensen bijeenkomen, neemt de behoefte aan bescherming van de veiligheid toe. Dit geldt bijvoorbeeld voor winkelcentra, evenementen, openbaar vervoer en luchthavens.

Procheck International staat voor hoogwaardige beveiliging van locaties waar (grote) groepen mensen aanwezig zijn. Wij doen dat door organisaties bewust te maken van hun specifieke veiligheidsrisico’s en vervolgens heel gericht de zelfredzaamheid van de medewerkers op het gebied van beveiliging blijvend te vergroten. Wij bieden advies en trainingen, eventueel in combinatie met technologische ondersteuning en mankracht.

Kernwaarden

Ieder beveiligingsvraagstuk heeft zijn eigen prioriteiten en uitdagingen die tijdens het verbetertraject moeten worden opgelost. Standaardoplossingen werken in een dergelijke situatie niet; maatwerk wel. Het vraagt van de PI-medewerkers inventiviteit en gedrevenheid om steeds opnieuw een oplossing op maat te vinden. Wij werken op basis van deze waarden:

Partnership

Er is niemand die alles weet. Juist in samenwerking met onze opdrachtgevers en met elkaar boeken we de beste resultaten op het gebied van High Risk Security. Onze samenwerking kenmerkt zich door wederzijds respect en plezier.

Trust - Vertrouwen

De basis voor succesvol samenwerken is vertrouwen. Vertrouwen kan alleen tot stand komen wanneer we integer werken. Dit betekent bijvoorbeeld fouten durven erkennen en eerlijke, constructieve feedback geven op elkaars werk.

Excellence – Uitmuntend

In onze samenwerkingen willen wij het bestaande beter doen. Daartoe houden we onze ogen open voor verbeterpunten en zoeken naar het nieuwe dat onze opdrachtgevers verder kan helpen.

Focus – Focus

Bij het zoeken naar oplossingen en verbeteringen zien wij de grote lijnen én hebben een scherp oog voor detail. Het resultaat staat centraal in alles wat wij doen.